Tag: #Kumal Poem

हामी कुमाल

हामी कुमाल

शिर्षक ः हामी कुमालनेपालको जनता हामी कुमाल हाम्रो थर !जनजातिमा एउटा स्थान ५९ नम्वर !!जागौँ उठौँ अघि बढौँ चिनाउ पहिचान !माटो भाडा चक्रामा छ हाम्रो [...]
1 / 1 POSTS